Våra projekt

Är du nyfiken och vill se fler bilder på projekt vi utfört? Klicka här för att komma till projektgalleriet.

Se alla projekt

Våra tjänster inom markentreprenader och anläggning

Våra ledord är att "alltid leverera" 

 

Vi åtar oss större och mindre uppdrag, där våra kunder är kommunala och privata bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vår huvsakliga syssla är markentreprenader av olika slag och vi utför såväl total- som utförandeentreprenader. Vi arbetar dagligen utifrån AMA-komplexet, vilket innefattar ABT06 och AB04.


Tack vare att vi har ett starkt och pålitligt personalteam och en maskinpark med stor bredd kan vi utföra det mesta inom markentreprenadbranschen där särskilda beställningar kan gälla bygg-, stängsel- och betongarbeten. 


För AB Styrhytten är hög moral och företagets satta värdegrund viktiga ledstjärnor som leder oss från ett arbete till ett annat. Vi har ett stort förtroende för vår kompetenta personal med en blandning av gammal och ung, där många har särskild spetskompetens från tidigare erfarenheter eller yrkesområden. I kombination med kontinuerliga utbildningar innehar företaget en värdefull styrka i personal och dess olika förmågor när vi ska möta komplexa utföranden.


Varje entreprenad är unik och vi ser med stort förtroende fram emot varje nytt projekt - litet som stort. 

 

Våra kunder

För oss är det viktigt att vårda våra kunder, då vi tror på långsiktiga relationer. 

Vi har under åren haft nöjet att utföra entreprenader åt bland annat: Ahlsell Sverige AB, Bahnhof, Caverion Sverige AB, Cramo AB, Din Bil AB, DynaMate AB, Eltel Networks,
Ekerö Kommun, Eskilstuna Kommun, Heving & Hägglund, Lantmännen Cerealia AB,
Fläkt Woods AB, Fastighets AB Brostaden, MT Hojgaard, NCC Construction Sverige AB, Oljibe AB, PEAB, Riksbyggen, Scania-Bilar Stockholm AB, Scania Industrial Maintenance AB, Sevab, Skanska Sverige, Sodexo AB, Svenska Elnät, Svenska Bostäder AB, Svevia AB, Stockholm Vatten AB, Södertälje Kommun, Trafikverket, Telge Nät AB, Telge Återvinning AB, Vattenfall Services Nordic AB och Veolia Sverige AB.

 

Kontakt 

Ordinarie arbetstid: Måndag-torsdag: kl. 06.30-16.00 / Fredag: kl. 06.30-13.30
Kontorets öppettider: Måndag-torsdag: kl. 06.30-17.00 / Fredag: kl. 06.30-15.00 

 
Elkraft/Fjärrvärme

Vi har erfarenhet av nedgrävning högspänning för att minska risken för elavbrott pga nedfallna ledningar.
Vi har erfarenhet av diverse fjärrvärmeschakter både i stadsmiljö och högt klassade överföringsledningar, från små till stora dimentioner. 

Vatten/Avlopp

Vi har stor erfarenhet av avloppsanläggningar / reningsverk.
Vi vet att avloppsanläggningar i och utanför det kommunala systemet, s k enskilda avlopp, har en begränsad livslängd och tappar efter 10-15 år sin tekniska prestanda.
Om den gamla utrustningen är bristfällig kan vi åtgärda problemet. Vi har under flera år arbetat nära Stockholm Vatten AB i det känsliga Bornsjön-området med utvärdering av ett tiotal avloppsanläggningar.


Stängsel/ Grindar

För att säkra upp sin verksamhet eller bostad så kan man ibland behöva sätta upp stängsel.  Vårt systerbolag AB Industrihytten utför nybyggnationer samt reparationer av stängsel och grindar av olika slag.

Asfalt

Vi arbetar med att byta ut tätskikt i olika centrum, på innergårdar och garage. Då kan det bli aktuellt att ytan asfalteras. Men asfaltering är även en naturlig del i många av våra entreprenader som berör trafikvägar och GC-vägar.

Dränering/ Fukt

Både äldre och yngre hus kan ha fukt i källaren, vilket påverkar inomhusmiljön negativt.

Fukt / vatten i byggkonstruktionen kan främst relateras till fyra faktorer:
- otillräcklig- eller obefintlig dränering
- inträngande sturprörsvatten
- kondensutfällning i källarytterväggarna
- olämpliga markanslutningar.

Vi kan analysera problemet och åtgärda skadan för att göra inomhusmiljön sund och säker, och med ett resultat som är trivsamt och uthålligt!

Snöröjning / Sopning

Vår syn på vinterväghållning är främst säkerhet.
Bilar och boende skall kunna vistas ute vintertid trots mycket snö, sträng kyla och halka. Dessutom måste räddningsfordon vid utryckning kunna beredas möjlighet att utan problem ta sig fram till den olycksdrabbade. 

Halkbekämpning under vinterhalvåret medför även sopning under våren. De flesta avtalsskunder beställer även sopning när vintersäsongen är över.